หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระดิ่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
     
 
 
ชาวบ้านในเขตตำบลหนองกระดิ่ง มีวิถีชีวิตอยู่กับแบบชนบท ใกล้ชิดธรรมชาติ มีการดำเนินชีวิตอยู่กับแบบเรียบง่าย ชาวบ้านมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลหนองกระดิ่ง นับถือศาสนาพุทธ
โดยมีศาสนสถานตำบล หนองกระดิ่ง จำนวน 1 แห่ง

วัดภาวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนบ้านลำคลองยาง

โรงเรียนบ้านเนินพยอม
โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านลำคลองยาง

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดภาวนาราม
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
ตำบลหนองกระดิ่ง อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ มีอาสาสมัคร ตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน (อปพร.) คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแส และข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลา ทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย
 
ตำบลหนองกระดิ่งมีการจัดงานประเพณีในวันสำคัญต่างๆ ได้แก่

วันลอยกระทง

วันเข้าพรรษา

และวันสงกรานต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญในตำบลหนองกระดิ่ง มีดังนี้

ตีมีด หมู่ที่ 4

จักสาน หมู่ที 1 - 6
ภาษาถิ่น คือ

ภาษาสุโขทัย  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 094-369-4497
หรือ 055-693-077 ต่อ 11
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10