หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3