หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ   26 ม.ค. 2561 174
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   26 ม.ค. 2561 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยกเลิกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล และการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน   10 ม.ค. 2561 509
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   8 ม.ค. 2561 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สายคลองยาง - ทุ่งไม้กอง หมู่ที่ 2 บ้านลำคลองยาง ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   22 ธ.ค. 2560 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (สขร1.)   7 ธ.ค. 2560 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สายคลองยาง - ทุุ่งไม้กอง หมู่ที่ 2 บ้านลำคลองยาง ตำบลหนองกระดิ่ง   30 พ.ย. 2560 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง หมู่ที่ 1 - โรงเรียนบ้านลำคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระดิ่ง    29 พ.ย. 2560 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   20 พ.ย. 2560 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูสายบ้านนายสมโภช หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   20 พ.ย. 2560 91
   1      2      3      4     (5)     6      7      8