หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)   24 พ.ค. 2561 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง   21 พ.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   21 พ.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน   3 พ.ค. 2561 146
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล   23 เม.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558   11 เม.ย. 2561 183
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2558   22 มี.ค. 2561 227
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางราคากลางงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหร่ายหนองถ่าน บ้านนายสมชาย นุชพุฒ หมู่ที่ 4   29 ม.ค. 2561 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561   27 ม.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ   26 ม.ค. 2561 170
   1      2      3     (4)     5      6      7