หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1   15 ส.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   1 ส.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   5 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่่ง   4 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราสินทรัพย์ ของอบต.หนองกระดิ่ง   4 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   18 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   7 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562   7 พ.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต   24 เม.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562   17 เม.ย. 2562 42
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8