หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล  บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการหรือเคยติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ร่วมตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ช่องทางเข้าร่วมประเมินตาม URL ดังต่อไปนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/q4nctu หรือ QrCode ที่แนบมานี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 13.35 น. โดย คุณ มนาเวศน์ สุวรรณพูล

ผู้เข้าชม 39 ท่าน