หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
     
 
 
 
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่งมีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ดังนี้
          1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก               จำนวน  1  อัตรา
          2. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ  ปง/ชง                               จำนวน  1  อัตรา
                ผู้ที่สนใจจะโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง หมู่ที่ 4   ตำบลหนองกระดิ่ง  
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055-693077 ได้ทุกวันในเวลาราชการ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562  

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 16.23 น. โดย คุณ มนาเวศน์ สุวรรณพูล

ผู้เข้าชม 124 ท่าน