หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
     
 
 
 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง หมู่ที่ 1 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระดิ่ง จำนวน 4 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,263 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยว  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 15.52 น. โดย คุณ มนาเวศน์ สุวรรณพูล

ผู้เข้าชม 237 ท่าน