หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
     
 
 


นายวิทูรย์ แดงอิ่ม
กำนันตำบลหนองกระดิ่ง
 
 


นายเจียน มิดคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายสมมาตร คงเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายสุจิน ปานโต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายอนันต์ บุญคง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นางจันทภา นาแป้น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6