หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 21 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)