หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด)จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อน้ำมันสำหรับพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี ๒๕๖๕ครั้งที่ ๒(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังบดอัด สายท่าช้าง-หนองเหมือง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข้ง หมายเลขครุภัณฑ์ 441-57-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อน้ำมันสำหรับพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ประจำปี ๒๕๖๕(ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หนองกระดิ่ง ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-693-077
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10