หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช มาบพญา-วังน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายคลองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช มาบพญา-วังน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายคลองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2562 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายคลองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย [ 27 ส.ค. 2562 ]โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช มาบพญา-วังน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย [ 27 ส.ค. 2562 ]โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช มาบพญา-วังน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย [ 27 ส.ค. 2562 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายคลองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย [ 27 ส.ค. 2562 ]โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช มาบพญา-วังน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย [ 27 ส.ค. 2562 ]โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืช มาบพญา-วังน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย [ 27 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7