หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระดิ่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
     
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ที่มาของชื่อหมู่บ้านหนองกระดิ่งนั้น เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาจับความได้ลางๆ ว่า สมัยก่อนเมื่อมีการค้าขายระหว่างกัน ก็มีคนต่างถิ่นต้อนวัวต้อนควายมาขาย ระหว่างทางก็หยุดพักที่หนองน้ำเพื่อให้วัวควายกินน้ำกินท่า เมื่อวัวควายได้ลงกินน้ำในหนองซึ่งมีไม้หลักปักไว้ ก็มักเข้าไปเอาสีข้างลำตัวถูหรือสีไปสีมา ก็เป็นเหตุให้ไปถูกลูกกระดิ่งที่แขวนคอหลุด
  และจมในหนอง ต่อมามีคนมาพบก็เลยทักให้เป็นชื่อบ้านหนองกระดิ่ง ส่วนหมู่ที่ 2 บ้านลำคลองยาง เดิมชื่อบ้านตีนดง เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณชายป่า ก็ว่าที่ริมคลองมีต้นยางขึ้นเรียงรายเป็นแถว เลยให้ชื่อบ้านลำคลองยางแทนเพราะเห็นว่าเป็นคำสุภาพกว่าตีนดง แต่ระยะแรกคงให้มี (ตีนดง) ต่อท้าย เป็นบ้านลำคลองยาง (ตีนดง) และต่อๆ มา ก็เหลือเพียงบ้านลำคลองยางจนทุกวันนี้ หมู่ 3 บ้านหัวยวด บ้างก็เล่าว่ามีคู่บ่าวสาวขี่ม้าหนีมาทางบ้านอานม้า แล้วอานม้าหล่นก็เรียกว่าบ้านอานม้า จนถึงบ้านหัวยวดก็มีชายชื่อยวดโผล่หัวมาร้องถามว่าไปไหนมา เลยให้ชื่อบ้านว่าบ้านหัวยวด ที่หมู่ 4 เดิมชื่อบ้านหนองไอ้โล่ ต่อมาเรียกว่าบ้านเนินพยอมก็ว่ามีต้นพยอมเป็นจำนวนมาก จนหลังๆ มานี้บ้างก็เรียกว่าบ้านปากดง เพราะก่อนจะเข้าไร่นาชาวบ้านจะต้องเดินผ่านป่าก่อน กอปรกับบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าเลยเรียกชื่อบ้านปากดงด้วย แต่ชื่อที่เป็นทางการคือบ้านเนินพยอม ส่วนหมู่ 5 บ้านแม่น้ำบนนั้นแต่เดิมชาวบ้านมีการค้าขายและสัญจรกันทางน้ำมาก เมื่อล่องมาทางคลองสามพวงถึงตำบลโตนดก็เรียกชุมชนนั้นว่าคันแม่น้ำบน เพราะเป็นจุดแรกก่อนถึงโตนด ต่อมาเมื่อแยกโตนดเป็นตำบลหนองกระดิ่ง ก็ยังคงเรียกบ้านคันแม่น้ำบนกันต่อมาทุกวันนี้ ส่วนหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกระโพ่ มีความเป็นมาคือ แต่เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นทุ่งและมีต้นมะม่วงอยู่พันธุ์หนึ่ง คือพันธุ์กระโพ่ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในทุ่งนั้น ชาวบ้านก็เรียกติดปากว่าทุ่งกระโพ่ จนเมื่อมีบ้านเรือนผู้คนอยู่เป็นจำนวนมากและปรับปรุงเป็นหมู่บ้านหมู่ที่ 6 เลยให้ชื่อบ้านทุ่งกระโพ่ มาทุกวันนี้ และหลังๆ มามะม่วงพันธุ์กระโพ่ก็ไม่มีใครพบอีกเลย อย่างไรก็ตามการเรียกชื่อสถานที่ หรือชื่อหมู่บ้านก็เป็นเพียงเรื่องเล่าสู่กันฟัง จากคนเก่าคนแก่ที่อยู่มานานถ่ายทอดสู่บรรพชนรุ่นหลังๆ ย่อมมีความผิดเพี้ยนเป็นเรื่องธรรมดา อาจถือเอาเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้ คงต้องหาหลักฐานที่น่าเชื่อถืออื่นๆ เช่น บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจดหมายเหตุ เป็นต้น
 
ตำบลหนองกระดิ่ง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งในตำบลโตนด จนกระทั่งปี พ.ศ.2526 ตำบลโตนดซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง และชุมชนขยายตัวมากขึ้น ทำให้การดูแลปกครองของผู้นำตำบลไม่ทั่วถึง กอปรกับบ้านหนองกระดิ่งก็เป็นชุมชนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการผลิตและซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนด้วยกันมาก อีกทั้งประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
  ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ และดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการปรับปรุงตำบลโตนดออกเป็นตำบลหนองกระดิ่งอีกหนึ่งตำบล และเมื่อมีกฎหมายการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ คือพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 จึงได้เริ่มจัดตั้งและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2538 และต่อมาในปี พ.ศ.2539 และปี พ.ศ.2540 ตามลำดับ สำหรับตำบลหนองกระดิ่งนั้นได้ยกฐานะให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่นี้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ ไปตามทางหลวงชนบท สายโตนด - ทุ่งยางเมือง เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 31.47 ตร.กม. หรือประมาณ 19,668.75 ไร่
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โตนด อ.คีรีมาศ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.สามพวง และ ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โตนด และ ต.สามพวง อ.คีรีมาศ  
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 1 - 5 เปอร์เซ็นต์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 45 - 55 เมตร โดยมีทิศทางลาดเทของพื้นที่ไปด้านทิศตะวันออกและตะวันตก มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่านพื้นที่ ได้แก่
 
คลองสามพวง ความยาวประมาณ 3.2 กิโลเมตร
 
คลองท่าช้าง ความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร
 
คลองหร่ายหนองถ่าน ความยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตร
 
คลองมาบพญา-วังน้ำ ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
 
คลองยาง ความยาวประมาณ 6.3 กิโลเมตร
 
คลองธรรมโรง - โปร่งพรม ความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร
 
คลองตาเกตุ ความยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร
 
จากข้อมูลสถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศจังหวัดสุโขทัย ได้นำมาใช้เป็นตัวแทนลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ตำบลหนองกระดิ่ง สรุปได้ดังนี้

ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปี 1,348.5 มิลลิเมตร โดยเดือนกันยายนมีฝนตกมากที่สุดในรอบปี ปริมาณเฉลี่ย 285.2 มิลลิเมตร และฝนตกน้อยที่สุดในเดือนธันวาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 3.7 มิลลิเมตร รวมจำนวนวันที่มีฝนตกตลอดทั้งปี 109 วัน
 
อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 33.3 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 22.3 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายนมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37.7 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนมกราคมเฉลี่ย 17.8 องศาเซลเซียส
 
ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีเท่ากับ 75.4 เปอร์เซ็นต์ โดยเดือนกันยายน มีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย 83 เปอร์เซ็นต์ และต่ำสุดในเดือนเมษายนเฉลี่ย 66 เปอร์เซ็นต์
 
การเกษตร
ประชากรตำบลหนองกระดิ่ง ส่วนใหญ่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้

การทำนา

ทำไร่ เช่น ข้าวโพด กล้วย อ้อย
การปศุสัตว์
เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,487 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,681 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21

หญิง จำนวน 1,806 คน คิดเป็นร้อยละ 51.79
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 971 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 110.80 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองกระดิ่ง 509 558 1,067 300  
2   บ้านลำคลองยาง 322 375 697 200
  3   บ้านหัวยวด 219 226 445 126  
4   บ้านเนินพยอม 495 490 985 257
  5   บ้านคันแม่น้ำบน 68 71 139 37  
6   บ้านทุ่งกระโพ่ 68 86 154 51
    รวม 1,681 1,806 3,487 971
ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 094-369-4497
หรือ 055-693-077 ต่อ 11
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10