หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
     
 
 


นายอัมพร เอมทิม
นายก อบต.หนองกระดิ่ง
 


นายจรัส พึ่งเรือง
รองนายก อบต.หนองกระดิ่ง


นายจีระศักดิ์ แสงอรุณ
รองนายก อบต.หนองกระดิ่ง
 


นายกระเสียน กันนา
เลขานุการนายก อบต.หนองกระดิ่ง